Erstatning ved arbejdsskader

Alle kan pådrage sig en arbejdsskade

Hvert år pådrager mange danskere sig arbejdsskader på deres arbejdsplads. Skaderne kan indtræffe på alle former for arbejdspladser, i forskellige situationer og i forskellig form. Disse skader kan ofte medføre alvorlige konsekvenser i form af varige mén, tab af erhvervsevne/erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste.

Arbejdsskader kan opdeles i to kategorier af skader:

  • Ulykker
  • Erhvervssygdomme

Hos Erstatnings-advokater har vi stor erfaring med erstatning for skadestyperne rygskader, løfteskader, skulderskader og hjerneskader. Erstatning for arbejdsskader er ofte komplicerede sager med længere behandlingstid. Sagerne skal behandles efter arbejdsskadesikringsloven. Vi yder hjælp med erstatning ved arbejdsskade igennem hele processen – fra skaden indtræffer til erstatningssagen er helt afsluttet.

Få den bedst mulige arbejdsskadeerstatning

Det er Arbejdsskadestyrelsen, der vurderer hvorvidt din arbejdsskade kan anerkendes som en arbejdsskade. Vores erstatningsadvokater har mange års erfaring med håndtering af sager i Arbejdsskadestyrelsen. Din erstatningssag håndteres derved i fuld overensstemmelse med denne. Vi vurderer blandt andet om de afgørelser, der afsiges, er korrekte og sikrer, at du får den bedst mulige erstatning.

Anerkendes skaden som en arbejdsskade, er det muligt at få dækket følgende:

  • Tab af erhvervsevne / erhvervsevnetab
  • Erstatning af helbredsudgifter og andet tab som følge af skaden
  • Erstatning ved varigt mén
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Erstatning for svie og smerte

Du kan her læse mere om de forskellige muligheder for økonomisk dispensation.

Bliv kontaktet

Vores advokater er medlem af:


Advokatfirmaet Lars Ulrich har
tegnet advokatansvarsforsikring
hos HDI Danmark
Policenr.: 156-08657649-14003