Erstatning for følgeskader af hjernerystelse

Eftervirkningerne af en hjernerystelse kan berettige dig til erstatning

De fleste symptomer ved en hjernerystelse er heldigvis mindre alvorlige, men der kan være tilfælde, hvor man oplever eftervirkninger af en hjernerystelse, der kan give langvarige gener eller varige mén. Der er ikke mange, der ved, at du i disse situationer kan være berettiget til en erstatning. Så derfor bør du altid tage tegn på hjernerystelse alvorligt.

I 10-15 % af tilfælde, hvor en person pådrager sig en hjernerystelse, får den tilskadekomne langvarige skader eller varige mén. Dette kan virke som en hindring i hverdagen og nedsætte din erhvervsevne og ikke mindst livskvalitet.

Har du varige mén efter en hjernerystelse, kan du muligvis få erstatning. Derfor skal du kontakte en erstatningsadvokat, der kan hjælpe dig med at finde ud af, om du har krav på erstatning.


Er skaden sket i forbindelse med arbejde? Læs specifikke erstatningskrav for arbejdsskade.


Kontakt Erstatnings-advokater og få hjælp til erstatning ved hjernerystelse

Mærker du vedvarende smerter efter en hjernerystelse, kan det være tegn på varige mén, hvilket kan være erstatningsberettiget. Erstatning gives i nogle sager flere år efter skaden er sket, hvis det kan bevises, at eftervirkningerne ved hjernerystelsen er årsagen til varige mén.

Du kan kontakte vores erstatningsadvokater, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan opnå erstatning. Du er også velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål vedrørende erstatning af langvarige skader eller varige mén forårsaget af en hjernerystelse.

Udfyld kontaktformularen til højre, så kontakter vi dig allerede i dag.

Forsikringsselskab blev pålagt at betale erstatning i sag om varige mén efter hjernerystelse

29. oktober 2013 blev en sag ændret i Højesteret, fordi et forsikringsselskab nægtede at betale erstatning svarende til 60 % nedsat arbejdsevne, som skadelidte var berettiget til.

Skadelidte var i maj 2003 udsat for en ulykke og pådrog sig en hjernerystelse. Efter anmodning fra forsikringsselskabet foretog Arbejdsskadestyrelsen en vurdering af skadelidtes tabte erhvervsevne, som blev vurderet til at være midlertidigt nedsat med minimum 15 %.

I december 2008 blev den endelige vurdering ændret til 60 %. Forsikringsselskabet havde ophørt at betale erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste på tidspunktet for den midlertidige vurdering i 2003.

Sagen kom i december 2013 i Højesteret, der vurderede, at erstatning ikke kunne ophøre, før en endelig vurdering var foretaget af Arbejdsskadestyrelsen. Derfor blev forsikringsselskabet forpligtet at betale for et tab af erhvervsevne på 60 %, som skadelidte var berettiget til.

Bliv kontaktet

Vores advokater er medlem af:


Advokatfirmaet Lars Ulrich har
tegnet advokatansvarsforsikring
hos HDI Danmark
Policenr.: 156-08657649-14003