Ertstatning i forbindelse med piskesmæld (whiplash)

Har du pådraget dig piskesmæld ved trafikulykke?

Piskesmæld opstår ofte i forbindelse med trafikulykker, hvor du som bilist påkøres bagfra. Piskesmæld kaldes ofte den usynlige lidelse, fordi den ikke umiddelbart har nogen synlige symptomer og derfor kan være svær at dokumentere. Med hjælp fra en advokat med speciale i personskade og piskesmæld har du de bedste kort på hånden for at få den erstatning, du er berettiget til.

Når man påkøres bagfra slynges hovedet tilbage i sædet, hvorefter det bliver kastet frem, og der kan opstå et traume i nakken, der kan give varige mén, og derfor berettiger dig til erstatning. Piskesmæld kan opstå som følge af mange forskellige uheld og ikke kun i forbindelse med trafikulykker.

Vi hjælper dig med erstatning i forbindelse med piskesmæld

Har du pådraget dig et piskesmæld fx ved en trafikulykke, står Advokatfirmaet Lars Ulrich klar til at hjælpe dig med behandlingen af din erstatningssag. Første møde er gratis, så du får muligheden for en professionel vurdering af din sag. Piskesmældssager kan være komplekse men med vores hjælp forkortes sagsbehandlingstiden mest muligt. Her er tale om en erstatningssag, hvor du kan kræve erstatning eksempelvis for varige mén, svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste under forudsætning af, at der kan påberåbes et ansvar og årsagssammenhæng.

Advokatfirmaet Lars Ulrich har stor erfaring med at forvalte sager i forbindelse med piskesmæld. Vi varetager sagen fra start til slut, og vi stopper ikke før, den er fulgt til dørs. Vi kæmper altid for, at vores klienter får så smertefri en sagsgang som muligt samt den højst mulige erstatning for de personskader, de har pådraget sig ved en ulykke.

Udfyld formularen i højre side, hvis du har spørgsmål eller gerne vil i kontakt med en af vores advokater i personskadeerstatning, så kontakter vi dig allerede i dag!

Symptomer efter piskesmæld

Når man har oplevet et trafikuheld, er der en række symptomer som kendetegner et piskesmæld. Symptomerne kan typisk deles op i 6 punkter.

  • Hovedpine. Det kan føles som almindelig hovedpine, men er forårsaget af, at hjernen er blevet slået imod kraniet – eller generel utilpashed i kroppen.
  • Svimmelhed. Svimmelheden hænger sammen med den hovedpine, som ulykken har forårsaget.
  • Ømhed og gener nakke og skuldre, som også kan virke meget stiv og mindre mobil end normalt.
  • Smerten kan rykke videre ned og forårsage ømhed i ryggen.
  • Prikken og stikken i armene.
  • Hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Hvad skal du gøre efter et piskesmæld?

Man mener at piskesmældsskaden opstår som følge af et nakketraume, hvor muskler, sener og nerver forstrækkes og mulighvis også andre strukturer omkring nakkehvirvlerne overbelastes. Men piskesmæld kan ikke dokumenteres ved fx røntgen eller MR-scanning. Det er alligevel vigtigt, at du konsulterer din læge hurtigst muligt efter ulykken, som kan vurdere og dokumentere samtlige af dine symptomer, hvilket stiller dig bedst muligt i den videre behandling arf din erstatningssag.

Efter lægekonsultationen skal du tage kontakt til en advokat med speciale i piskesmæld og personskade, som kan give en professionel vurdering af din sag og sikrer dig en korrekt sagsbehandling efterfølgende. Jo hurtigere du kontakter en advokat jo bedre, da der er risiko for at erstatningskravet forældes – typisk 3 år efter skadesdatoen.

Selvom du allerede er i behandling for piskesmæld, har du stadig mulighed for at søge erstatning. Kontakt vores erstatningsadvokater for at høre mere om erstatning ved piskesmæld.

Den egentlige behandling afhænger af den enkelte patient, og hvor meget skade ulykken har forårsaget.

Bliv kontaktet

Vores advokater er medlem af:


Advokatfirmaet Lars Ulrich har
tegnet advokatansvarsforsikring
hos HDI Danmark
Policenr.: 156-08657649-14003