Erstatning til voldsofre

Har du været udsat for en voldelig forbrydelse?

Hvis du bliver udsat for vold, voldtægt eller en anden overtrædelse af straffeloven, som medfører personskade, har du som voldsoffer krav på erstatning. Det har som udgangspunkt ingen betydning for erstatning, om gerningsmanden er fundet eller dømt, men det er en betingelse, at sagen anmeldes og behandles korrekt.

Forbrydelser med personskade til følge er ofte stærkt traumatiserende, og det kan være svært at tænke klart efter at have været udsat for eksempelvis vold eller voldtægt. Erstatnings-advokater vil varetage din erstatningssag fra start til slut, og vi bestræber os på at give dig det bedst mulige forløb.

Du har ret til en beskikket advokat

Når du har været udsat for vold eller lignende, har du krav på at få beskikket en bistandsadvokat, som betales af det offentlige. Bistandsadvokaten skal hjælpe dig med at opgøre dit krav og hjælpe dig i forbindelse med eventuel afhøring i retten. Bistandsadvokaten hjælper også med behandlingen i Erstatningsnævnet, som varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven og hertil knyttede administrative opgaver.

Følgerne efter et voldeligt overfald, voldtægt og andre voldsovergreb kan medføre varige mén, tab af erhvervsevne/erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste. I værste fald medfører det således forringet livskvalitet.

Voldsoffersager opgøres efter den komplicerede erstatningsansvarslov. Vores erstatningsadvokater hjælper dig med en korrekt og optimal opgørelse af kravet. Vi har forståelse for, at du har været igennem meget og forsøger derfor at gøre erstatningsprocessen så smertefri som muligt.

Erstatningskrav

I henhold til erstatningsansvarsloven opdeles erstatningskravene i disse kategorier:

  • Tab af erhvervsevne / erhvervsevnetab
  • Erstatning af helbredsudgifter og andet tab som følge af skaden
  • Erstatning ved varigt mén
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Erstatning for svie og smerte

du kan her læse mere om dine muligheder for økonomisk dispensation

Bliv kontaktet

Vores advokater er medlem af:


Advokatfirmaet Lars Ulrich har
tegnet advokatansvarsforsikring
hos HDI Danmark
Policenr.: 156-08657649-14003