ADVOKATFIRMAET LARS ULRICH

Havnegade 4
4300 Holbæk
Tlf:   7070 7881

Cvr.nr. 37 96 76 96

Åbningstider:
Mandag – torsdag: 08.00 – 16.00
Fredag:                     08.00 – 15:30

Telefontid:
Mandag til fredag:  10.00 – 12.00

Bankoplysninger:
Klientkonto: Reg. 0537 – Konto: 0000863181

Sikker mail:  info@lulaw.dk

Forsikring:

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, har Advokatfirmaet Lars Ulrich tegnet ansvarsforsikring hos HDI, Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø.

Forretningsbetingelser:

Advokat Lars Ulrich er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet, og dermed omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske reger. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Lars Ulrich og/eller utilfredshed med advokat Lars Ulrichs adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

”Advokatfirmaet Lars Ulrich anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.”.

Bliv kontaktet

Vores advokater er medlem af:


Advokatfirmaet Lars Ulrich har
tegnet advokatansvarsforsikring
hos HDI Danmark
Policenr.: 156-08657649-14003